Vedoucí souboru: Jiří Machač
                                   +420 723 815 885
                                   machac.jiri@seznam.cz

Vedoucí tance a choreograf souboru: Mgr. Eva Machačová
                                                   +420 723 035 107
                                                   machacova.eva@seznam.cz